Základní školy Kroměříž

Náhodný

V této kategorii se nacházejí základní školy města Kroměříž. Kroměříž je město Zlínského kraje. Protéká jím řeka Morava, jedna z hlavních českých řek. Některé z historických pamětihodností jsou zapsány na listině světového kulturního dědictví UNESCO – Arcibiskupský zámek, který se nachází poblíž historického centra a zahrady Květná a Podzámecká. Nedaleko města se nachází vodní elektrárna Smrž, v níž byly poprvé použity Kaplanovy turbíny a která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Pomáhá nám WordPress.
Přejít k navigační liště