Střední školy Středočeský kraj

Náhodný

V této kategorii naleznete přehled středních škol Středočeského kraje. Kromě Prahy je turisticky dosti navštěvovaná Kutná Hora – významná městská památková rezervace zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (historické centrum s kostelem sv. Barbory). Svou rozlohou se kraj řadí na první místo. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je strojírenství – podnik Škoda Mladá Boleslav má celostátní význam. Význam má i průmysl sklářský, keramický či polygrafický. Středoškolské studium je zaměřeno na obory technické, hotelnictví a turismus či podnikání. V nabídce najdete také obory z oblasti zemědělství.

Pomáhá nám WordPress.
Přejít k navigační liště