Střední školy Ústí nad Labem

Náhodný

Toto město disponuje křesťanskými komunitami, jako je Apoštolská církev, Biblické společenství křesťanů, Adventisté sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev víry Milost, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev a mohli bychom pokračovat. Pouze teologii se však město nevěnuje, protože základní přípravou do života je všeobecná škola základní, na kterou navazují školy střední. Ty se mohou lišit podle svého zaměření na daný obor. Toto, povětšinou čtyřleté studium je ukončováno maturitní zkouškou, načež student poté obdrží maturitní vysvědčení a potvrzení o své délce studia.

Pomáhá nám WordPress.
Přejít k navigační liště