Mateřské školy Brno

Náhodný

Druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy – to je Brno. Brno je sídlem Jihomoravského kraje a leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Jako město, které má téměř čtyři sta tisíc obyvatel, musí disponovat nejen úřady, ale i vzdělávacími institucemi. Začněme již od předškolního vzdělávání, kterým jsou mateřské školy. Ty jsou již povinnými zařízeními, a to alespoň na jeden rok povinné docházky. Je to z důvodu, aby děti nenastupovaly do prvních tříd základní školy naprosto nepřipravené a nezaostávaly tak za svými spolužáky.

Pomáhá nám WordPress.
Přejít k navigační liště